• Rask levering
  • 3 års garanti
  • Hent selv
Handlekurv
0,00 NOK
0

Leasing


Leie betyr fleksibilitet og lønnsomhet for din bedrift. Fordelen med leie er at bedriftens kostnader fordeles over den perioden utstyret benyttes og skaper grunnlaget for inntjening.


Økt handlekraft
Leie gir 100% finansiering og frigjør driftskapital som kan investeres i bedriftens kjernevirksomhet uten å belaste likviditeten.

Enklere økonomistyring
Faste månedsutgifter gir din bedrift forutsigbar budsjettering og enklere regnskapsføring.

Økt konkurranseevne
Leie gir full bruksrett og tilgang til oppdatert teknologi og utstyr og mulighet for utskiftning og oppdatering ved behov.

Skattefordel
Hele leiebeløpet utgiftsføres og kan trekkes fra i regnskapet.

Hva kan leies?
De fleste typer driftsutstyr. Leieobjektet må være en selvstendig enhet som skal kunne avskrives.
Tilleggsutstyr og tjenester kan inngå i leieavtalen.

Forsikring
Utstyr som leies må forsikres - Ikano Bank tilbyr en gunstig allrisk forsikring med lav egenandel og raske oppgjør hvis uhellet skulle være ute. Ikano Bank gir deg muligheten til å få en totalløsning fra leverandørpartner. Utstyr, tilleggstjenester, finansiering og forsikring tilbys på et sted - enkelt og effektivt!